سفرنامه جهانگردي سفرنامه جهانگردي .

سفرنامه جهانگردي

مهاجرت به كانادا

مهاجرت به كانادا از روشفعاليت و كار

سيستم اكسپرس اينتري كانادا يا اين كهمسافرتاز روشعمل و تخصص ,اعم از راههاي مهاجرتي به كانادا است . اين روشپر استفاده مهاجرتي ,بر پايه ي مهارت و بضاعت هاي تخصصي شما ,مبادرت به امتياز دهي مي‌نمايد.در‌اينروشمسافرت به كانادا , امتياز هر شخصمبتني بر ماكزيمم ۱۲۰۰ محاسبه مي شود . اين امتيازات بر پايه يمورد هاسوابقفعاليت, تحصيلات , جاب آفر از يك كمپاني كانادايي ,ترازلهجه, همسر , اقوام جايگاه يك در كانادا و … هست.

جهت داده ها تكميلي و بررسيشرايطخويش, با مشاورين تيمتماس حاصل نماييديا اين كه به ادامه مقاله تكميلي هجرت به كانادا از روشفعاليتدقتكنيد.

وضعيت الزامي مسافرت به كانادا از روشعمل

1 - گواهي تحصيلي دانشگاهي

2 - دستكم1سالسوابقعمل

3 - نمره گويش نسبتا بالا به مراد كسب دست‌كم نمره

سفر به كانادا از طريقخويش اشتغالي

يكي ديگر از طريق هاي هجرت به كانادا و دريافت اقامت كانادا ,روش خوداشتغالي است . اين روش نسبت به بقيه روش‌هاي اقامت در كانادا , به برهه زمانيزمان بيشتري جهت دريافت اقامت نيازمند است و معمولا بيشتراز دو سال طول خواهد كشيد.سفر به كانادا از طريق خوداشتغالي يگانه هنرمندان , و ورزشكاران در مرحله جهاني مي‌باشد.

جهت بررسيريزه كاري اين روش مهاجرتي ,دقتشما‌را به ادامه مقاله در مقالههجرت به كانادا از طريق خوداشتغالي جلب مينماييم.

موقعيت الزامي مسافرت به كانادا از طريقخويش اشتغالي

1 - دستكم 2 سال سوابقعملخويش اشتغالي

2 - سوابقفعاليتخويش اشتغالي بايستي در حوزه ورزشي در تراز جهاني يا اين كه در حوزه هاي فرهنگي باشد .

مهاجرت به كانادا از روش تزويج

اين روش از هجرت به سرزمين كانادا , خاص كساني است كه اقامت كانادا را دارا‌هستند و مي‌خواهند براي همسر , پدر و مادر و يا اين كه فرزندان خويش درخواست اقامت كنند . سرعت اين روش سفر به كانادا متناسب با ميزان قربت شخص درخواست كننده با حامي مالي ميباشند . مثلا براي اقوام در حق تقدم بالا ( همسر و فرزند ) پروسه اقامت در كانادا سرعت بالا است و تا ۶ ماه به ارتفاع مي انجامد . همينطور , شخصي كه بعنوان حامي مالي درخواست ميكند مي بايست مقيم يا اين كه شهروند كانادا باشد و از استطاعت مالي كافي بمنظور اسپانسرينگ برخوردار باشد .

مدارك اضطراري سفر به كانادا از روش وصلت يا اين كه اسپانسرشيپ

1 - حامي مالي شدن از جانب همسر يا اين كه اقوام رتبه 1

2 - شخص حامي مالي كننده بايستي كانادايي باشد يا اين كه اقامت دائم كانادا را داشته باشد

3 - شخص حامي مالي كننده بايستي مستقر كانادا باشد

مهاجرت استاني به كانادا

بيشتر استان هاي كانادا از روش استاني بر طبق نياز خويش به طور جداگانه مبادرت به جذب درخواست كنندگان سفر به كانادا مي نمايند . هريك از اين استانها با انگيزه قرار دادن تيم هاي يگانه , برنامه هاي مهاجرتي يگانه خويش را دارند . براي مثال شايد يك استان , دانشجو يان در هم اكنون علم آموزي درين استان را تحت عنوان جامعه انگيزه براي قابليت و امكان دريافت اقامت در كانادا در لحاظ بگيرد و استاني ديگر متخصص ها در هم اكنون عمل را جهت دريافت اقامت كانادا دعوت كند .

حالت دست كم هجرت استاني به كانادا

گوناگون مبتني بر گونه استان

– در وضعيت كلي , سوابق فعاليت , سن , نمره گويش و سند تحصيلي در عمده استان ها به كسب امتياز ياري مي‌كند

منبع:


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ بهمن ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۱۹:۲۵ توسط:Amin موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :